czwartek, 12 czerwca 2014

"Pulp City" progress thursday #15 | Informacja o postępie prac nad "Pulp City" nr 15

As every Thursday the team behind "Pulp City" has updated its Kickstarter campaing website, sharing news about progress of the work. Not really much today, the team just reminds that there are just three more days to send your final order. Check full information here.

Jak co czwartek zespół pracujący nad nową edycją gry "Pulp City" zaktualizował stronę zakończonej kampanii kickstarterowej, publikując krótki raport o stanie prac. Dziś nie ma zbyt wiele informacji, najważniejszą jest ta, że pozostały tylko trzy dni na przesłanie swojego ostatecznego zamówienia. Pełna treść wpisu znajduje się tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz