czwartek, 12 czerwca 2014

Mat for Sci-Fi base from Baltazar Games (WIP) | Mata do bazy SF z Baltazar Games (WIP)

Baltazar Games company has shown a part of a mat for its upcoming Sci-Fi Base set. See it on company's Facebook profile.

Firma Baltazar Games pokazała na swoim profilu fejsbukowym opracowywaną obecnie matę do przygotowywanego zestawu kartonowych budunków Baza SF.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz