piątek, 6 czerwca 2014

Tatar Mosque from Terrains4Games (WIP) | Meczet tatarski z Tereny do Gier

Terrains4Games company has shown on its Facebook profile photos of new building model in 15 mm scale - Tatar Mosque. Considering fact that this company produces resing buildings for Wargamer's "By Fire and Sword" game, it is safe to say that this will be one of the next buildings available for this game.

Firma Tereny do Gier pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia modelu nowego budynku żywicznego w skali 15 mm - meczetu tatarskiego. Biorąc pod uwagę, że producent ten odlewa modele terenów do gry "Ogniem i mieczem" firmy Wargamer, możemy założyć, że meczet znajdzie się wkrótce w ofercie budynków do czołowego produktu tego ostatniego wydawcy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz