piątek, 6 czerwca 2014

Special offer from Wargamer | Specjalna oferta z Wargamera

Wargamer has made a special offer - there are four very special sets for "By Fire and Sword" available in company's webstore now - "Prussian Musketeers" (8 EUR); "Imperial Commanders" (8 EUR), "Danish Commanders" (8 EUR) and "Gosiewski Foray" (65 EUR). Offer is time limited.

Firma Wargamer oferuje ograniczoną czasowo możliwość nabycia czterech zestawów figurek, niedostępnych zazwyczaj w sprzedaży. Są to "Muszkieterowie pruscy" (PLN), "Dowódcy cesarscy podjazd" (30 PLN), "Dowódcy duńscy podjazd" (30 PLN) oraz "Czata Gosiewskiego" (260 PLN). Oferta jest ograniczona czasowo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz