piątek, 14 marca 2014

Orc Junk Barricades from Kromlech | Orkowe barykady z Kromlecha

Kromlech company has released a new set of terrain accessories in 28 mm "heroic" scale. New product is labelled as "Orc Junk Barricades". Set contains eight resin orc junk barricades - four different long pieces and four different shorter ones. Long pieces are about 13 cm long, short one have length of about 5 cm. You can buy this set for 29.99 USD.

Firma Kromlech oferuje nowy zestaw żywicznych akcesoriów terenowych w skali 28 mm "heroic". Zestaw określony jest jako "Orc Junk Barricades" - zawiera osiem wykonanych z żywicy odlewów, cztery różne o długości ok. 13 cm oraz cztery różne krótsze, mające ok. 5 cm długości. Cena całości to 29,99 USD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz