piątek, 14 marca 2014

New range of bases from Micro Art Studio | Nowa seria podstawek z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released a new range of resin scenic bases - Scrapyard. There are nine different sets available currently. Three sets are of wround kind - first contains one 50 mm wround base, second such set contains two randomly selected 40 mm wround bases and the last of these three sets contains five randomly selected wround 30 mm bases. Price of these sets is identical, 4.92 EUR per set.
Three next sets consists of: one ellipse 120 mm base (available for 14.76 EUR); one round flying 60 mm base (4.92 EUR) and four randomly selected bike bases (7.37 EUR).
Last three sets contain one round 60 mm base, two randomly selected 40 mm bases and five randomly selected 25 mm bases. Price is the same - 4.92 EUR per set.
All bases were created by ID Works, redesigned by Sebastian Makowski. Samples are painted by Hortwerth.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży nową serię żywicznych podstawek scenicznych o nazwie Scrapyard. Obecnie w serii dostępne jest dziewięć różnych zestawów. Trzy z nich zawierają podstawki okrągłe z wypukłym brzegiem - pierwszy z takich zestawów zawiera jedną podstawkę 50 mm, drugi dwie losowo wybrane podstawki o średnicy 40 mm, natomiast ostatni z nich zawiera pięć losowo wybranych podstawek o średnicy 30 mm. Ceny tych zestawów są identyczne, wynoszą 17,71 PLN za zestaw.
Kolejne trzy zestawy to: duża podstawka eliptyczna o długości 120 mm (kosztuje 53,14 PLN); podstawka dla modeli latających o średnicy 60 mm (w cenie 17,71 PLN); cztery losowo wybrane podstawki "motocyklowe" (26,57 PLN).
Ostatnie trzy nowe zestawy składają się z: jednej okrągłej podstawki o średnicy 60 mm, dwóch losowo wybranych standardowych podstawek okrągłych o średnicy 40 mm i pięciu losowo dobranych podstawek o średnicy 25 mm. Cena tych zestawów jest ponownie identyczna, 17,71 PLN za zestaw.
Wszystkie podstawki zostały zaprojektowane przez ID Works, przeprojektowane przez Sebastiana Makowskiego. Wzory pomalował Hortwerth.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz