wtorek, 23 grudnia 2014

Polish version of the 'Deluge' rulebook is here | Wydrukowany podręcznik "Potop"

Wargamer has informed, that first parcels with Polish version of the "Deluge" rulebook for "By Fire and Sword" game has been sent today. Limited quantities of this new expansion will be available tomorrow for Kickstarter campaign backers only in company's stores in Warsaw and Kielce. English version of this rulebook will be available in late January.

Wargamer poinformował, że wysłano dziś pierwsze przesyłki z polską wersją podręcznika "Potop", dodatku do "Ogniem i mieczem". Ograniczona liczba egzemplarzy podręcznika dostępna będzie jutro w sklepach firmy w Warszawie i w Kielcach dla osób, które wsparły kampanię kickstarterową dodatku. Angielska wersja podręcznika będzie wydrukowana pod koniec stycznia przyszłego roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz