piątek, 19 grudnia 2014

Inquisitor Ingrid von Schwarzheim | Inkwizytorka Ingrid von Schwarzheim

Kromlech offers new resin 28 mm 'heroic' scale miniature - 'Inquisitor Ingrid von Schwarzheim'. This model of female inquisitor consists of six parts (body, right arm, hand with sword, hand with pistol, cloak, dead mutant) and is supplied with plain plastic round 25 mm base. You can buy it for 9.99 EUR.
Miniature was sculpted by Maciej Pomianowski, sample is painted by Artur.

Kromlech oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Inquisitor Ingrid von Schwarzheim". Model kobiety-inkwizytora składa się z sześciu części (ciało, prawa ręka, dłoń z mieczem, dłoń z pistoletem, płaszcz, martwy mutant), jest dostarczany wraz z plastikową, okrągłą podstawką o średnicy 25 mm. Cena tej nowości to 40 PLN.
Autorem rzeźby jest Maciej Pomianowski, wzór pomalował Artur.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz