czwartek, 6 listopada 2014

Updated "Afterglow" rules | Aktualizacja zasad "Afterglow"

"Afterglow" rules are updated again, there are some changes for Constructs and Naiym'vael faction. You can find updated rules here (Polish only, so far, I'm afraid).

Zaktualizowano zasady gry "Afterglow", wprowadzono pewne zmiany dotyczące frakcji Konstruktów i Naiym'vael. Aktualna wersja zasad dostępna jest tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz