środa, 19 listopada 2014

Spawn of Khha'r'ax, Lesser Wardemon from Kromlech | Pomiot Khha'r'axa, demon walki z Kromlecha

Kromlech company has released a new resin 28 mm "heroic" scale figure labelled as 'Spawn of Khha'r'ax, Lesser Wardemon'. Miniature comes in four parts (body, hand with a sword, tongue and eye tentacle) and is supplied with plastic plain 40 mm round base. You can buy it for 14.99 EUR.

Firma Kromlech oferuje nowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Spawn of Khha'r'ax, Lesser Wardemon". Figurka składa się z czterech części (korpus, ręka z mieczem, jęzor, macka z okiem) i dostarczana jest wraz z okrągłą podstawką plastikową o średnicy 40 mm. Cena tej nowości to 60 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz