piątek, 7 listopada 2014

Render of Mistress of the Hunt miniature for "Norsgard" | Render figurki Pani Łowów do gry "Norsgard"

"Norsgard" game's Kickstarter website has been again updated - this time the team behind the game shows us 3D renders of Mistress of the Hunt miniature, which is already unlocked and available as one of the add-ons for all people supporting the campaign. There are 23 days till the end of this crowdfunding effort and so far more then 12 000 USD are pledged.
Strona kampanii crowdfundingowej gry "Norsgard" została zaktualizowana raz jeszcze - tym razem twórcy pokazali nam rendery 3D figurki Mistress of the Hunt, odblokowanej już i dostępnej jako dodatek dla wszystkich osób wspierających zbiórkę. Sama kampania potrwa jeszcze 23 dni, obecnie poziom wpłat przekroczył 12 000 USD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz