czwartek, 11 września 2014

Road Barriers from Micro Art Studio | Zapory drogowe z Micro Art Studio

Micro Art Studio offers new set of terrain accessories in 28 mm "heroic" scale from its range "Designed for Infinity". New release is labelled as "Road Barriers". Set contains six resin casts of 7.9 cm length and 2 cm width and height. You can buy it for 14.76 EUR. Models were created by Sebastian Makowski.

Firma Micro Art Studio oferuje nowy zestaw akcesoriów terenowych w skali 28 mm "heroic" ze swojej serii "Designed for Infinity". Nowość nosi nazwę "Road Barriers". Zestaw zawiera sześć odlewów żywicznych o długości 7,9 mm i 2 cm wysokości i szerokości. Jego cena to 54,61 PLN. Autorem modeli jest Sebastian Makowski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz