środa, 10 września 2014

New "Hive" terrains from Micro Art Studio | Nowe tereny z serii "Hive" produkcji Micro Art Studio

Micro Art Studio has released two new terrains from its "Hive" range of terrain accessories. Both new releases are made from high quality hardfoam in 28 mm "heroic" scale. First is labelled as "Hive Crest" and its price is 19.68 EUR. Second is named "Hive Maws", set contains two models and You can buy it for 15.99 EUR.
Both models were created by Irek Zieliński and Rafał Cyman.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy terenów ze swojej serii "Hive". Obie nowości wykonane są z wysokiej jakości pianki w skali 28 mm "heroic". Pierwsza nosi nazwę "Hive Crest", można ją kupić w cenie 72,82 PLN. Drugi nowy zestaw to "Hive Maws", zawiera on dwa modele, można go kupić za 59,16 PLN.
Oba modele stworzyli Irek Zieliński oraz Rafał Cyman.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz