czwartek, 4 września 2014

First September update of "Pulp City Supreme Edition" | Pierwsza wrześniowa informacja o "Pulp City Supreme Edition"

The team behind "Pulp City" game has updated its finished Kickstarter campaign website telling us what is going on with new edition of the game. As it seems, everything runs very smoothly and most of the things are already finished or in closing stages of being finished. Check it here.

Zespół twórców "Pulp City" po raz kolejny dokonał aktualizacji strony kampanii kickstarterowej nowego wydania gry, zapoznając nas ze stanem prac. Jak wynika z informacji, wszystko idzie zgodnie z planem, a większość rzeczy koniecznych do zakończenia kampanii została już wykonana lub znajduje się w ostatnich fazach produkcji. Sprawdźcie sami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz