poniedziałek, 29 września 2014

First pack of changed cards for "Warzone Resurrection" | Pierwszy zestaw zmienionych kart do "Warzone Resurrection"

Prodos Games has published a first pack of new, changed cards for "Warzone Resurrection" game. Set contains Brotherhood faction cards, you may download it here. Presented version is still subject to some changes.

Firma Prodos Games opublikowała pierwszy zestaw nowych, zmienionych kart do gry "Warzone Resurrection". Zestaw zawiera karty Bractwa, można go pobrać stąd. Udostępniona wersja nie jest jeszcze ostateczna, karty nadal podlegają zmianom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz