wtorek, 16 września 2014

Chrome Knights helmets concept art | Szkice koncepcyjne Rycerzy Chromu

Bitsbox company has published two concept drawings of Chrome Knights helmets, which will be available October this year.

Firma Bitspudło opublikowała dwa szkice koncepcyjne hełmów Rycerzy Chromu - zestawy hełmów będą dostępne w październiku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz