czwartek, 14 sierpnia 2014

Three new sets from Changed Knights Spellcrow range | Trzy nowe zestawy części Rycerzy Zmian ze Spellcrow

Spellcrow company's webstore offers three new sets of resin 28 mm "heroic" scale parts from "Changed Knights" range. First new release is labelled as "Changed Knights torsos", second new set is named "Changed Knights shoulder pads" and the last one is "Changed Knights heads". All sets contain ten casts in five different designs. Shoulder pads were sculpted by Marek Rurarz, other bits were sculpted by Piotr Pirianowicz and Marek Rurarz. Prices of all three new releases are identical - 8 EUR per set.
You can also see assembled miniatures on the photo published by Spellcrow on its Facebook profile here.

Sklep sieciowy firmy Spellcrow oferuje trzy nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic" z serii "Rycerze Zmian". Pierwsza z nowości to "Torsy Rycerzy Zmian", drugi zestaw nosi nazwę "Naramienniki Rycerzy Zmian", natomiast ostatni to "Głowy Rycerzy Zmian". Wszystkie zestawy zawierają po dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, autorem rzeźb naramienników jest Marek Rurarz, pozostałe rzeźby wykonali Piotr Pirianowicz i Marek Rurarz. Ceny nowych zestawów są identyczne, wynoszą 20 PLN za zestaw.
Wydawca zamieścił na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie, na którym widoczne są figurki złożone z produkowanych przez niego części.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz