czwartek, 21 sierpnia 2014

Huge wave of goblin miniatures at REM webstore | Wielka fala goblinów w sklepie REM

Ristul's Extraordinary Market webstore offers full range of goblins produced by this company now. There are 26 different sets available - too numerous to list them all here. You can buy new miniatures in singles (with prices varying from 6.75 EUR to 4.25 EUR), in threes (14.50 EUR), fives (17.25 EUR), tens (32.75 EUR) and whole group numbering 20 miniatures (55.50 EUR). There is one more distinction too - ten of new miniatures are male, ten are female. Check them out here.

W sklepie sieciowym firmy Ristul's Extraordinary Market pojawiła się całość zapowiadanych od pewnego czasu goblinów. Ogółem dostępnych jest 26 nowych zestawów - zbyt wiele, by wyliczać je tu wszystkie. Nowe figurki można kupować pojedynczo (w cenie od 28,39 PLN do 17,88 PLN), trójkami (60,99 PLN), piątkami (72,55 PLN), dziesiątkami (137,74 PLN) oraz jako komplet liczący 20 figurek (233,43 PLN). Dostępny jest również jeszcze jeden podział - dziesięć z nowych miniaturek to gobliny płci męskiej, dziesięć to stwory płci żeńskiej. Wszystkie można obejrzeć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz