wtorek, 12 sierpnia 2014

Description of Partisans Skirmish force for "By Fire and Sword" | Opis podjazdu partyzanckiego do "Ogniem i mieczem"

Wargamer has published a short but detailed information about rules and special mechanics of Peasant Partisans skirmish force. Information is available on company's Kickstarter website of "The Deluge" expansion. Additionally, publisher of "By Fire and Sword" rules, offers special set of miniatures for Kickstarter backers willing to field partisans force.

Wargamer opublikował krótki ale szczegółowy opis zasad i mechaniki podjazdu partyzanckiego. Informacja została zamieszczona na stronie kampanii kickstarterowej "Potopu". Jednocześnie wydawca "Ogniem i mieczem" oferuje możliwość kupienia figurek koniecznych do wystawienia tego podjazdu w ramach zbiórki kickstarterowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz