sobota, 12 lipca 2014

Mounted Prussian for "By Fire and Sword" (WIP) | Konny Prusak do "Ogniem i Mieczem"

"By Fire and Sword" team has published one more work-in-progress picture of one of the upcoming miniatures. This time it is Prussian reiter from Territorial Defence forces. Miniature is sculpted in 15 mm scale, of course.

Zespół "Ogniem i mieczem" pokazał kolejne zdjęcie jednej z opracowywanych obecnie figurek - rajtara pruskiej milicji. Figurka została wyrzeźbiona w skali, rzecz jasna, 15 mm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz