piątek, 4 lipca 2014

Concept art for new "Wolsung SSG" miniatures | Szkic koncepcyjny nowych figurek z gry "Wolsung SSG"

Website of Kickstarter campaign of "Wolsung SSG" expansion has been updated again. This time publisher of the game, Micro Art Studio, has shown a concept art for two more miniatures from "Oak and Ash" faction - The Cook and The Kitchen Boy.
So far more then 53 000 USD has been pledged, there are still 15 days of campaign left.

Strona kampanii kickstarterowej dodatku do gry "Wolsung SSG" została uaktualniona raz jeszcze. Tym razem wydawca gry, firma Micro Art Studio, pokazała szkic koncepcyjny nowych figurek z frakcji "Dąb i Jesion" - Kucharza oraz Kuchcika.
Dotychczas udało się zebrać ponad 53 000 USD, do końca kampanii pozostało jeszcze 15 dni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz