poniedziałek, 2 czerwca 2014

New concept sketches for "Wolsung SSG" | Nowe szkice koncepcyjne do "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has shown new concept sketches for yet another upcoming faction for its steampunk skirmish game "Wolsung". New faction - Scylla - is a halfling crime organisation. Check arts here, where you can see other new factions sketches too. Producer of the game is currently preparing Kickstarter campaign of new factions.

Firma Micro Art Studio udostępniła szkice kolejnej nadchodzącej frakcji do gry "Wolsung SSG". Nowa frakcja - Scylla - to halflińska organizacja mafijna. Obrazki można obejrzeć tutaj, wraz z pozostałymi szkicami figurek przygotowywanych do kampanii kickstarterowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz