wtorek, 24 czerwca 2014

Concept arts for new "Wolsung SSG" miniatures | Szkice koncepcyjne nowych figurek do gry "Wolsung SSG"

Kickstarter website of Micro Art Studio's "Wolsung SSG" expansion campaign has been updated with concept arts for new miniatures. All of them show designs for miniatures for already existing factions.

Na stronie kampanii kickstarterowej dodatku do gry "Wolsung SSG" produkcji Micro Art Studio opublikowano szkice nowych figurek. Wszystkie przedstawiają projekty miniaturek do obecnie istniejących frakcji w grze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz