poniedziałek, 16 czerwca 2014

Chrome Knights Task Team | Drużyna Chrome Knights

Bitsbox company offers new set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Chrome Knights Task Team". Set consists of parts necessary for making five complete miniatures (including two running, two standing and one pair of kneeling legs, five decorated shoulderguards, ten plain shoulderguards, five short swords, five high-tech arbalest pistols, one plasma powered arbalest gun and five 25 mm round resin scenic bases). Content of this set is fully compatible with others set from "Chrome Knights" range released by this manufacturer. Price of "Chrome Knights Task Team" is 27 USD. Models were sculpted by Kamil "Smok" Milaniuk, Grzegorz Wilczek and Marek "cpt.Molo" Raczyński.

Firma Bitspudło rozpoczęła sprzedaż zestawu żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", który nosi nazwę "Chrome Knights Task Team". W zestawie znajdują się części pozwalające skleić pięć figurek (w tym po dwie pary nóg "biegnących" i "stojących" oraz para nóg w pozycji klęczącej, pięć ozdobnych naramienników, dziesięć naramienników zwykłych, pięć krótkich mieczy, pięć zaawansowanych technologicznie pistoletów, jedno działo plazmowe i pięć żywicznych podstawek scenicznych o średnicy 25 mm). Zawartość tego zestawu jest w pełni kompatybilna z innymi zestawami z serii "Chrome Knights" tego producenta. Cena zestawu wynosi 81 PLN. Autorami modeli są Kamil "Smok" Milaniuk, Grzegorz Wilczek i Marek "cpt.Molo" Raczyński.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz