wtorek, 10 czerwca 2014

Changed Knights Legs from Spellcrow | Nogi Rycerzy Zmian ze Spellcrow

Spellcrow company has released a new set of resin 28 mm "heroic" scale parts labelled as "Changed Knights Legs". Set consists of six casts in three different variants. You can buy it for 8 EUR. Models were designed and sculpted by Marek Rurarz and Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Nogi Rycerzy Zmian". Zestaw zawiera sześć odlewów w trzech różnych wzorach, jego cena to 29 PLN. Autorami projektów i rzeźb są Marek Rurarz i Piotr Pirianowicz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz