poniedziałek, 12 maja 2014

Two laser-cut Ruins sets from Terrains4Games | Dwa zestawy ruin ciętych laserowo z Tereny do Gier

Terrain4Games company has released two new sets from its growing range of 15 mm scale of laser-cut buildings. New releases are labelled as "Ruins Set I" and "Ruins Set II". First of them contains 8 corner ruins, its price is 39 PLN (about 13 USD), second set consists of the same eight corner ruins and four ruined buildings. You can buy it for 89 PLN (about 30 USD).

Firma Tereny do Gier wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy ze swojej rosnącej linii ciętych laserowo budynków w skali 15 mm. Nowości noszą tytuły "Zestaw Ruin I" i "Zestaw Ruin II". W skład pierwszego zestawu wchodzi osiem narożnych ruin, kosztuje on 39 PLN, drugi zestaw składa się z tych samych ruin narożnych i czterech zrujnowanych budynków. Jego cena to 89 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz