czwartek, 29 maja 2014

"Pulp City" progress update #13 | 13. aktualizacja stanu prac nad "Pulp City"

As every Thursday, the team behind "Pulp City" game has updated its status on game's Kickstarter website. Today's information is rather short - the team is still sorting through all pledges. News is accompanied by a photo of finished sculpt of Feartigo miniature though.

Jak co czwartek, twórcy gry "Pulp City" przekazali informację na temat postępu prac nad nową edycją. Tym razem wiadomość jest raczej krótka - trwa sortowanie zamówień. Wpisowi towarzyszy jednak zdjęcie ukończonej kolejnej figurki - Feartigo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz