piątek, 9 maja 2014

LOTS of new "Alien vs. Predator" miniature renders | WIELE nowych renderów figurek z gry "Alien vs. Predator"

Facebook profile of Maciej Powarunas, 3D artist working for Prodos Games on "Alien vs. Predator" game, has been updated again with lots of new 3D renders of miniatures from this game. Heroes, soldiers, weapons, predators and aliens - check it here.

Profil fejsbukowy Macieja Powarunas, artysty 3D pracującego dla Prodos Games nad figurkami do gry "Alien vs. Predator" został zaktualizowany o naprawdę liczne nowe rendery 3D miniaturek z tej gry. Bohaterowie, żołnierze, potwory, broń, predatorzy i obcy - można ich obejrzeć na profilu Empe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz