sobota, 24 maja 2014

Concept arts for new "Wolsung SSG" factions | Szkice koncepcyjne nowych frakcji do gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has shown concept arts for new, fourth and fifth factions for the "Wolsung SSG" game. New factions will be released soon via Kickstarter campaign. You can see arts of Ven Rier's Agents and The Scylla clubs here.

Firma Micro Art Studio udostępniła na profilu fejsbukowym gry "Wolsung SSG" szkice koncepcyjne postaci z dwóch nowych frakcji w grze. Nowe kluby zostaną wydane dzięki przygotowywanej kampanii kickstarterowej. Rysunki frakcji Ven Rier's Agents oraz The Scylla można obejrzeć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz