piątek, 4 kwietnia 2014

Rules errata 1.2 and faq for "Warzone Resurrection" | Errata 1.2 i często zadawane pytania dla gry "Warzone Resurrection"

Prodos Games has published a rules errata 1.2 and frequently asked questions for its "Warzone Resurrection" game. You may download file with rules clarifications here.

Firma Prodos Games opublikowała erratę 1.2 i często zadawane pytania do swojej gry "Warzone Resurrection". Plik zawierający objaśnienia zasad znajduje się tutaj.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza