czwartek, 3 kwietnia 2014

New and refreshed sculpts from SMM (WIP) | Nowe i poprawione rzeźby z SMM (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures is currently updating its oldest 54 mm miniatures. You can see some photos of resculpted old dwarves here and here (there are currently three of them being renewed). Additionally, producer has shown some photos on next Polish dwarf miniature - this one is labelled as Winged Hussar wild boar rider.

Firma Scibor Monstrous Miniatures odnawia obecnie swoje najstarsze rzeźby w skali 54 mm. Zdjęcia niektórych z tych figurek, sfotografowanych w trakcie prac, dostępne są tu i tu. W tej chwili trwają prace nad trójką postaci krasnoludów, po ich zakończeniu na warsztat trafią kolejne krasnoludy w tej skali.
Dodatkowo producent pokazał zdjęcia przygotowywanej kolejnej figurki z serii Polskich Krasnoludów - najnowszy dodatek do tej serii będzie husarzem dosiadającym dzika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz