środa, 5 marca 2014

The Green Alliance - description of the project | Zielony Sojusz - opis projektu

MaxMini is preparing its next big project - The Green Alliance, complete orc and goblin army. You can read a long and detailed description of the project, its beginning and history so far, on the company's website.

MaxMini przygotowuje swój nowy duży projekt - Zielony Sojusz, kompletną armię orków i goblinów. Na stronie producenta opublikowany został długi, szczegółowy opis całego przedsięwzięcia, jego początki i dotychczasowa historia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz