poniedziałek, 3 marca 2014

Cover of the 7th issue of "September 1939" magazine | Okładka 7. numeru pisma "Wrzesień 1939"

Official "September 1939" magazine collection Facebook fanpage has been updated with a cover of upcoming 7th issue. The main subject of this issue will be Polish wz. 34 armoured car armed with machine gun. 1:72 scale fast assembly model will be included with the magazine.

Na oficjalnym fanpejdżu fejsbukowym kolekcji "Wrzesień 1939" pojawiła się okładka najbliższego nowego, siódmego numeru. Będzie on poświęcony polskiemu samochodowi pancernemu wz. 34 uzbrojonemu w karabin maszynowy, którego model w skali 1:72 dołączony zostanie do pisma.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz