czwartek, 13 lutego 2014

Two new weapon turrets from Bitsbox | Dwie nowe wieżyczki z uzbrojeniem z Bitspudlo

Bitsbox company has released two new sets of weapon turrets. First set is labelled as "Dragon Twin Thermic Gun", second is named "Gladius Heavy Cannon". Both sets contain weapon turret along with mounting and base plates. New models were designed by Mateusz "Matus" Gajos and Grzegorz Wilczek. Price of both sets is identical - 11 USD for one.

Firma Bitspudlo wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy wieżyczek z uzbrojeniem. Pierwszy nosi nazwę "Dragon Twin Thermic Gun", drugi zaś to "Gladius Heavy Cannon". W skład obu zestawów wchodzi wieżyczka z uzbrojeniem, a także system mocowania oraz płytę podstawy. Autorami nowych modeli są Mateusz "Matus" Gajos i Grzegorz Wilczek. Cena obu nowości jest identyczna - 39 PLN za zestaw.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz