sobota, 8 lutego 2014

First design of Space Knights' helmets from Spellcrow | Pierwszy wzór hełmów Kosmicznych Rycerzy ze Spellcrow

Spellcrow company has published a photo showing first casts of resin 28 mm "heroic" scale helmets for its upcoming Space Knights. According to the publisher, we will see many different helmets designs and bare heads in this range.

Firma Spellcrow opublikowała zdjęcie pokazujące pierwsze odlewy żywicznych hełmów Kosmicznych Rycerzy w skali 28 mm "heroic". Zgodnie z informacją producenta, w przygotowaniu znajduje się wiele różnych rodzajów hełmów i gołych głów, które zostaną opublikowane w ramach tej linii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz