wtorek, 7 stycznia 2014

Preview of bouncing new release from Kromlech | Zapowiedź skaczącej nowości z Kromlecha

Kromlech company has presented a photo of one of the upcoming new releases - as we can see, new miniature has a lot of common with greenskins and bouncing...

Firma Kromlech zaprezentowała zdjęcie jednej z nadchodzących nowości - jak można się zorientować, nowa figurka ma wiele wspólnego z zielonoskórymi i skakaniem...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz