czwartek, 2 stycznia 2014

Micro Art Studio January sneak peak | Styczniowe nowości Micro Art Studio

Micro Art Studio has updated its Facebook fanpage, showing photo with a products upcoming in January. We can expect a new Tau-Ceti range building and lots and lots of scenic bases.

Firma Micro Art Studio zaktualizowała swój profil fejsbukowy, pokazując zdjęcie produktów, które ukażą się w styczniu. Możemy spodziewać się kolejnego budynku z serii "Tau-Ceti", a także licznych nowych podstawek scenicznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz