wtorek, 10 grudnia 2013

Sojusznik ze wschodu | An Ally from the East

Wargamer, wydawca "Ogniem i mieczem", opublikował plik pdf zawierający nową listę armii, nosi ona nazwę "Sojusznik ze wschodu" i opisuje siły Stefana Czarnieckiego i jego polskich weteranów walczących w Danii przeciwko armii Karola X Gustawa. Plik pdf zawiera dwie listy sił - dywizję Stefana Czarnieckiego oraz znany już wcześniej pułk Piaseczyńskiego, który można wykorzystać jako podjazd lub pułk sprzymierzony w nieopublikowanej jeszcze liście armii duńskiej.
Listę sił "Sojusznik ze wschodu" można pobrać z tego miejsca.

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" game, has published another pdf file with new army list "An Ally from the East". This list describes forces of Stefan Czarniecki fightning in Denmark against army of king Charles X Gustav of Sweden. Pdf file contains two force lists actually - new Stefan Czarniecki's division and already presented Piaseczyński's regiment, that may be used as a skirmish group or an allied regiment in yet unreleased Danish army list.
English version of "An Ally from the East" force list is here.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz