niedziela, 3 lutego 2013

Nowe modele do "Ogniem i Mieczem" | New releases for "By Fire and Sword"

W lutym do sklepów trafi kilka nowych zestawów modeli w skali 15 mm przeznaczonych do gry w "Ogniem i Mieczem". Będą to dzieci bojarskie z rohatynami, zestaw zawierający kompletny podjazd kozacki, dowódcy wojsk królewskiego miasta Gdańska, gdańska milicja konna oraz gdańska milicja miejska. W sprzedaży znajdą się także dwa nowe modele budynków - dwór szlachecki oraz młyn wodny.

February will see release of new 15 mm miniatures for "By Fire and Sword" - boyars' children with spears, complete Cossacks' skirmish party, commanders of Royal City of Gdansk army, Gdansk's horse militia, Gdansk city militia. Additionally two new models of buildings will be available - noble manorhause and watermill.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz