czwartek, 13 sierpnia 2015

Reviews of 'Afterglow' miniatures | Recenzje figurek z gry "Afterglow"

Two reviews of 'Afterglow' miniatures. First is a video inbox of 'Phantom' miniature from Naiym'vael faction, which was published on YouTube by ImagiNacja. Second is more traditional written review of 'Gladiator' miniature, available on The Node website. Both reviews are in Polish but video and photos are well worth seeing.

Dwie recenzje figurek do gry "Afterglow". Pierwsza to film wideo pokazujący figurkę "Zjawy" z frakcji Naiym'vael, opublikowany przez ImagiNację w serwisie YouTube. Druga to bardziej tradycyjna recenzja figurki "Gladiatora", opublikowana na łamach serwisu The Node.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz