czwartek, 2 lipca 2015

Choir Master Bellar from Hi-Tech Miniatures | Nowość z Hi-Tech Miniatures - "Choir Master Bellar"

Hi-Tech Miniatures has released a new 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Choir Master Bellar'. This is resin multipart miniature (body, left arm, sword, right arm with gun, banner, small heraldry shield, insignia with feathers) supplied with 40mm round scenic resin base. You can buy it for 18 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Choir Master Bellar". Nowość to żywiczna, wieloczęściowa figurka o wysokości 30 mm (korpus, lewe ramię, miecz, prawe ramię z bronią palną, chorągiew, mała tarcza heraldyczna, isygnia z piórami), dostarczana wraz z żywiczną okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości to 18 EUR.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza