niedziela, 14 czerwca 2015

Preview of supercomputer model from Multiverse Gaming | Pierwsze zdjęcie modelu superkomputera z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shown photo of painted model of Supercomputer model, which will be available on 16th of June. The image file with different screens variants, as security camera footage, biometric data, lines of computer code, criminal records, etc, will be available for free upon release.

Firma Multiverse Gaming pokazała zdjęcie pomalowanego modelu Superkomputera, który trafi do sprzedaży 16 czerwca. Plik z obrazkami, przedstawiającymi różne warianty ekranów, takie jak nagrania z kamer bezpieczeństwa, dane biometryczne, linie kodu, dane z osobowych baz danych , dostępny będzie za darmo po ukazaniu się modelu w sprzedaży.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz