sobota, 13 czerwca 2015

Sneak peek of next Multiverse Gaming release | Zapowiedź kolejnego produktu Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shown a picture of its "drawing board' software, with elements of upcoming release. It seems that manufacturer is preparing set of computers for heroes/villains lairs.

Firma Multiverse Gaming pokazała zdjęcie swojego cyfrowego "warsztatu", gdzie na "desce kreślarskiej" widoczne są zarysy opracowywanego nowego modelu. Jak się wydaje, producent szykuje zestaw komputerów do kryjówek bohaterów/łotrów, o którym wspomniano w niedawno opublikowanie zarysie planów firmy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz