piątek, 5 czerwca 2015

Ascendant Warlords for 'Warzone Resurrection' | Wyniesieni przywódcy do "Warzone Resurrection"

Prodos Games informs: 'As the Warzone rages on, it's heroes have advanced in the field, their broad strokes of glory becoming bolder in every battle and thus ascending to near demi-god status. First among those to ascend will be Alakhai the Cunning, Arch-Nepharite Overlord of Algeroth, Commander in Chief of the legions of the Apostle of War.
Alakhai Ascendant is released in July 2015, the first miniature of a range of Ascendant Warlords whose rules will be made available in a brand new supplemental PDF released soon from Prodos Games LTD.
Vote for Change! Vote for Alakhai!'

Jak informuje Prodos Games: "Wraz z szaleństwem wojny, jej bohaterowie stają się coraz lepsi, zamaszyste cięcia ich broni w każdej bitwie przynoszą im więcej chwały, wynosząc ich do statusu bliskiego półbogom. Pierwszym z tak wyniesionych przywódców będzie Alakhai Przebiegły, Arcyferyta, Wódz Algerotha, naczelny dowódca legionów Apostola Wojny.
Alakhai Wyniesiony trafi do sprzedaży w lipcu 2015 r., będzie to pierwsza figurka z serii Wyniesionych Przywódców. Ich zasady zostaną opublikowane w nowym dodatku, dostępny w pliku PDF, który wkrótce ukaże się nakładem Prodos Games.
Głosujcie za Zmianą! Głosujcie na Alakhaia!"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz