wtorek, 2 czerwca 2015

Late pledge for 'HINT' fans | Można jeszcze wesprzeć grę "HINT"

The team behind the 'HINT'' game informs: 'For all of you who wanted to support us, but didn't manage to pledge via KS we enable you the late pledge. The rules are the same as for KS campaign (with exclusion of Maj. Zack, which was available as freebe for limited time only). The late pledge will be available untill the pledge manager is released.'

Zespół twórców gry "HINT" informuje: "Wszyscy zainteresowani wsparciem wydania gry, którzy nie zrobili tego za pomocą kampanii kickstarterowej, mogą skorzystać z 'późnego wsparcia', Zasady są identyczne jak w przypadku kampanii kickstarterowej (brak tylko figurki Majora Zacka, dostępnej za darmo tylko przez określony czas. "Późne wsparcie" dostępne będzie do momentu wydania menedżera zamówienia".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz