niedziela, 24 maja 2015

New set of Dwarves from SMM | Nowy zestaw krasnoludów produkcji SMM

Scibor Monsterous Miniatures company offers new set of 28mm 'heroic' scale miniatures labelled as 'Dwarves Iron Hammerers set'. Set consists of twelve resin miniatures and twelve, resin, square 20mm scenic bases. Price of this new release is 41.91 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Dwarves Iron Hammerers set". Liczy on dwanaście figurek i dwanaście żywicznych podstawek scenicznych o boku długości 20 mm. Cena nowego produktu to 167,60 PLN.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz