poniedziałek, 18 maja 2015

New containers models from Baltazar Games | Nowe arkusze kontenerów z Baltazar Games

Baltazar Games has released new sheets of cardboard containers models in 28mm scale. New sheets contains doors and sides of containers with ladders (#3 and 7-9 respectively). Price of single sheet is about 1 USD.

Firma Baltazar Games wprowadziła do sprzedaży nowe arkusze kartonowych modeli kontenerów w skali 28 mm. Nowe arkusze zawierają drzwi i boki kontenerów z drabinkami, pozwalającymi wspinać się na ich górne powierzchnie (odpowiednio arkusze nr 3 i 7-9). Cena pojedynczego arkusza wynosi 3.20 PLN.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz