środa, 6 maja 2015

Uneasy Alliances - new stretch goal for 'HINT' | Niełatwe sojusze - nowy cel dodatkowy kampanii "HINT"

Postindustrial Games has shown next stretch goal for Kickstarter campaign of its 'HINT' cyberpunk game. 'Uneasy Alliances' is an add-on designed as a cooperation scenario pack. It will consists of six new scenarios, special new cards and exclusive metal miniature. This stretch goal will be unlocked once funding of the project will reach 67 500 GBP.
There are still 13 days to the end of the campaign, which - so far - raised more then 55 500 GBP.

Firma Postindustrial Games pokazała kolejny cel dodatkowy kampanii kickstarterowej swej cyberpunkowej gry "HINT". "Uneasy Alliances" to dodatek skupiający się na scenariusza zespołowych. Będzie zawierał sześć nowych scenariuszy, specjalne nowe karty i dostępną tylko w jego ramach metalową figurkę. Cel ten zostanie odblokowany, kiedy poziom finansowania projektu przekroczy sumę 67 500 GBP.
Do końca zbiórki pozostało jeszcze 13 dni, obecnie suma zadeklarowanych wpłat przekracza 55 500 GBP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz