wtorek, 7 kwietnia 2015

Historical Skirmish Force contest by Wargamer | Wargamer organizuje konkurs na historyczny podjazd

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' game, has announced a contest for Historical Skirmish Force list. The list should cover any army from the main rulebook and 'The Deluge' supplement from the period of 1649-1676 (with the exception of Denmark, Courland and Gdańsk's forces). Winning lists will be published as a official game's list. You can find full rules of the competition here.

Firma Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", rozpoczęła konkurs na podjazd historyczny. Lista podjazdu może dotyczyć dowolnej armii z podręcznika głównego i "Potopu" z lat 1649-1676 za wyjątkiem Danii, Kurlandii i Gdańska. Zwycięskie rozpiski zostaną opublikowane jako oficjalne. Pełne zasady konkursu można znaleźć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz