piątek, 3 kwietnia 2015

Six versions of cutting mat from Kromlech | Sześć wersji mat do cięcia z Kromlecha

Kromlech offers six new products today - cutting mat in different versions. Here is a list of these new products: 'A4 Cutting Mat - Blue' (6.99 EUR); 'A3 Cutting Mat - Blue' (13.99 EUR); 'A4 Cutting Mat - Black' (6.99 EUR); 'A3 Cutting Mat - Black' (13.99 EUR); 'A4 Cutting Mat - Green' (6.99 EUR) and 'A3 Cutting Mat - Green' (13.99 EUR again).

Firma Kromlech rozpoczęła dziś sprzedaż sześciu nowych produktów - mat do cięcia w różnych wymiarach i kolorach. Oto lista tych nowych produktów: "A4 Cutting Mat - Blue" (27,96 PLN); "A3 Cutting Mat - Blue" (55,96 PLN); "A4 Cutting Mat - Black" (27,96 PLN); "A3 Cutting Mat - Black" (55,96 PLN); "A4 Cutting Mat - Green" (27,96 PLN) oraz "A3 Cutting Mat - Green" (ponownie 55,96 PLN).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz